Stichting Historische Kring Opende  (HKO)

 

doelstellingen van de stichting

De stichting heeft ten doel: het archiveren en publiceren van - en het verstrekken van informatie over de geschiedenis van het dorp Opende, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt - of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het doen van onderzoek naar de geschiedenis van het dorp Opende.