Stichting Historische Kring Opende  (HKO)

 

prentbriefkaart 1 van 8

Het "Beth-el" kerkje aan de Drachtsterweg te Opende

Pastorie en kerkje van de evangelisatie-vereniging "Beth-el" aan de Drachtsterweg, gesticht in 1908 door ds. J.A. Visscher, hervormd predikant te Rottevalle. Omstreeks 1920 werd de kerk na een brand afgebroken en vervangen door een nieuw gebouw aan de andere kant van de pastorie. Daarvoor had men bij de Drentse plaats Uffelte een kerk gekocht en deze steen voor steen afgebroken, vervolgens de materialen vervoerd onder andere via de spoorlijn van de Drachtster tram naar Opende en hier de kerk weer opgebouwd.

Voor het kerkgebouw evangelist Bernard Schoppert en zijn vrouw Antje Veenstra en hun twee kinderen Johan en Sjoeke (op de de arm van haar moeder). Daarnaast de hulp in de huishouding Antje Pool.


De stichtingssteen van het "Beth-el"kerkje, welke nu is ingemetseld in de muur van de Hervormde kerk te Opende.