Stichting Historische Kring Opende  (HKO)

 

prentbriefkaart 2 van 8

De Wilhelmina-hoeve aan de Drachtsterweg te Opende

In het kort de geschiedenis van de Wilhelmina-hoeve

            1907-1908  Bouw van boerderij en woning naar eigen ontwerp door de Rotterdammer Arie van den Bogert
                               (1853-?).
                     1919  De gebouwen met een deel van de grond verkocht aan de Vereniging Landkolonisatie
                               en  Inwendige Zending, met als bestuurslid de bekende dominee J.A. Visscher.
      1 januari 1920  De hoeve werd een reclasseringskolonie.
                     1924  Samenwerking met de vereniging "Het Hoogeland". Het Hoogeland was een boerderij in 
                               Beekbergen waar landlopers werden opgenomen.
                     1926  De vereniging Het Hoogeland nam de kolonies Wilehelminahoeve te Opende en Philadelfia te 
                               Vries over. Deze kolonies waren een uitvloeisel van het cultuurwerk op de Friese heide. De
                               eerste kolonie was de Wilhelminahoeve met de wit gepleisterde woning en 20 hectare
                               grond. Verder behoorde daarbij een boerderij met eet- en slaapzalen voor 50-60 mensen. Elke
                               kolonie kreeg 50 cent per "verpleegde".
                     1933  De Wilhelminahoeve uitsluitend bestemd voor jeugdige veroordeelden van 17-22 jaar. Op de
                               hoeve had men behalve veeteelt, kippenfokkerij en tuinbouw, ook bedrijfjes als een
                               reclamebedrijf en een matrassenmakerij.
   september 1943  Door de Duitsers ontruimd en ingericht voor kinderen die waren geëvacueerd uit de
                               gebombardeerde Duitse steden.
5 september 1944  Op "Dolle Dinsdag" kozen de kinderen en hun leiders het hazenpad. Hierna legde de landwacht
                               beslag op de hoeve.
             april 1945  De hoeve werd verzamelplaats voor "foute"vrouwen en kinderen. De komende maanden zou
                               dit kamp een beschamende reputatie verwerven.
           1 juni 1946  De NSB-vrouwen werden, voor zover nog niet vrijgelaten, overgebracht naar het vrouwenkamp
                               te Farmsum bij Delfzijl.
          13 juli 1946  De Wilhelminahoeve definitief als NSB-interneringskamp opgeheven.
    1 februari 1947  De gebouwen werden teruggegeven aan Het Hoogeland.
    december 1948  De gebouwen waren vervallen en renovatie zou te veel gaan kosten, zodat de inrichting werd
                               verkocht aan Bernard Schoppert (1891-1968), die er een bejaardenhuis van maakte. De
                               woning, thans afgebroken, werd verkocht aan de heer Poppinga. In 1960 verkocht de heer
                               Schoppert de hoeve aan l>A. Dieters, die het moderniseerde. Op 4 september werd een steen
                               met de nieuwe naam onthuld: Wilhelmina Rustoord.
      1 januari 1978  De gemeente Grootegast nam Wilhelmina Rustoord over. De hoeve werd een verpleegtehuis
                               voor demente bejaarden.
                     1990  Het verpleeghuis werd een onderdeel van het Zonnehuis te Zuidhorn.