Stichting Historische Kring Opende  (HKO)

 

prentbriefkaart 7 van 8

De molen aan de Provincialeweg te Opende

 

Op deze prentbriefkaart is het overblijfsel van een eens zo trotse molen te zien. Zoals vele dorpen in de omgeving had ook Opende z’n molen. In oude boeken en koopakten uit de achttiende eeuw is er al sprake van een korenmolen in Opende. De molenaars waren ook bakkers en vaak ook nog boer.

Naar alle waarschijnlijkheid is de oorspronkelijke molen een zogenaamde standaardmolen geweest, zoals in de meeste dorpen in de omgeving.

In 1896 is de molen herbouwd of opnieuw gebouwd: een steen die hieraan herinnert, draagt de inscriptie PTP 1896.De letters staan voor Pieter Tjerks Poppinga. Hij zal als drie-jarig jongetje de eerste steen hebben gelegd van de achtkantige korenmolen met stelling.

Eerst werd alles gedaan met windkracht, later met een elektrische molen en nog weer later met een dieselmotor. In de jaren zeventig van de vorige eeuw kwam er een eind aan het maaltijdperk in Opende.

De molen heeft nog een tijd dienst gedaan als restaurant en daarna is de molen verbouwd tot woonruimte.

De woning met winkel op de voorgrond is het huidige Provincialweg 124. In Histopedia Caelpenda staat de lijst met bewoners.


reactie van "Hannes van de smid"

terug