Stichting Historische Kring Opende  (HKO)

 

publicaties van de stichting

Histopedia Caelpenda
Twee eeuwen huizen en bewoners in Opende
1800 - 2000

Heeft u ook altijd al willen weten wie er voor u in uw woning heeft gewoond? Waar uw ouders, grootouders of overgrootouders in Opende hebben gewoond? Hoe lang uw buren al op hun huidige stee wonen? U kunt het  allemaal vinden in het unieke boek Histopedia Caelpenda, twee eeuwen huizen en bewoners in Opende.
Na jarenlang onderzoek is nu het lijvige werk van meer dan 400 bladzijden met meer dan 300 foto’s van  - deels vergane – huizen met een ongekende index beschikbaar. En meer!


"Gezicht op Opende"

Een tekening uit 1856 van K.D. Teenstra. (Groninger Archieven).

Kornelis Douwes Teenstra (1813-1873) was “verver” van beroep en woonde en werkte voornamelijk in Groningen en Bellingwolde. Hij was ingeschreven bij het kunstgenootschap “Pictura” te Groningen. Kornelis Teenstra tekende en schilderde voornamelijk landschappen. In 1856 werd zijn tekening “Gezicht op Opende” bekroond.

Kornelis Douwes Teenstra was de jongere broer van de toenmalige schoolonderwijzer in Opende Hendrik Douwes Teenstra (1811-1891).


Prentbriefkaarten

Een setje van 8 unieke, authentieke aanblikken van een vervlogen Opende.

1.  Het "Beth-el" kerkje aan de Drachtsterweg te Opende (mei 2008)
2.  De Wilhelmina-hoeve aan de Drachtsterweg te Opende (juni 2008)
3.  Het mysterie van de mandenmakerij aan de Postdijk te Opende (sep. 2008)
4.  De Sjallema-schaapskooi aan de Provincialeweg te Opende (okt. 2008) 
5.  Het tolhuis aan de Provincialeweg te Opende (nov. 2008)
6.  De tramhalte aan de Parkweg te Opende-Zuid (dec. 2008) 
7.  De molen aan de Provincialeweg te Opende (febr. 2009)
8.  De Antonia-hoeve en het raadsel van De Heer (mrt. 2009)


Een beschrijving van de prentbriefkaarten is ook te vinden in de dorpskrant van Opende "De Keuvelaar".


vlag van Opende

Picture
beschrijving:
De vlag van Opende heeft drie gekleurde banen gescheiden door twee smalle witte banen. In het midden van de vlag is een onregelmatig wit vlak, waarin een handschoen met daarop een valk.

De gekleurde banen verwijzen naar het gebruik van de grond in Opende in vroeger tijd:

gele baan            : de hooi- en miedlanden ten noorden van de Kaleweg
groene baan        : de cultuurlanden tussen de Kaleweg en de Provincialeweg
paarse baan        : de heidevelden ten zuiden van de Provincialeweg

Het onregelmatig witte vlak stelt de omtrek van het grondgebied van Opende voor.

De handschoen met valk verwijst naar de tijd, dat op de heide van Opende  valken werden afgericht voor de jacht. Op oude landkaarten van Opende zijn valkeniershutten ingetekend.